• Package Services

    Пакетни услуги

    Въз основа на профила на кладенеца, данни за геоложка стратификация и литология, конструктивните характеристики на моторите за добив и предишните резултати от приложението, DeepFast ще направи дизайн на сондажни инструменти за тази формация чрез компютърен софтуер.